_

Register nepremičnin

Register nepremičnin je večnamenska nepremičninska evidenca, ki vsebuje podatke o vseh nepremičninah na območju Republike Slovenije in se vzpostavi in vodi zaradi zagotavljanja podatkov, ki odražajo dejansko stanje nepremičnin v naravi. Na posamezno nepremičnino so  pripisane lastnosti te nepremičnine in njene ocenjene vrednosti po metodah množičnega vrednotenja nepremičnin.

 

Z rednimi vpisi v kataster stavb in zemljiški kataster lastniki istočasno posredujejo tudi podatke za register nepremičnin in si obenem zagotovijo tudi podlago za vpis lastništva v zemljiški knjigi.

 

Podatki o stavbah in delih stavb, ki so vpisani samo v registru nepremičnin, lastniku ne zagotavljajo pravne varnosti, saj ne predstavljajo podlage za vpisa lastništva v zemljiški knjigi.

ljubljana-register-nepremicnin

Kontaktirajte nas

 

Pri naročilu storitve ali za informacije vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake:

 

 

Tako bomo najlažje ugotovili katere storitve so za vas potrebne in določili naslednje korake.