_

Geodetski načrti

Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča morata vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.

Zgoraj omenjena geodetska načrta morata biti izdelana za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor.

Geodetski načrti

NAŠE STORTIVE

  • geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
  • geodetskega načrta novega stanja zemljišča

Reference:

 

  • Geodetski načrti za potrebe projektiranja baznih postaj za TUŠMOBIL
  • Geodetski načrti za potrebe projektiranja komunalne kanalizacije Moste
  • Geodetski načrt in izdelava profilov za sanacijo vodotoka v Podborštu

Kontaktirajte nas

 

Pri naročilu storitve ali za informacije vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake:

 

 

Tako bomo najlažje ugotovili katere storitve so za vas potrebne in določili naslednje korake.