_

Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

Izmera in izdelava elaborata za potrebe vpisa gospodarske javne infrastrukture

Izmera in izdelava elaborata za potrebe vpisa gospodarske javne infrastrukture

V zbirnem katastru GJI se evidentirajo samo tisti objekti GJI, ki po CC-SI klasifikaciji, spadajo med gradbeno inženirske objekte.

 

Zahtevo za vpis podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI) vloži upravljavec ali s strani upravljavca pooblaščena oseba, ki je usposobljena za opravljanje tovrstnih dejavnosti.

 

Upravljavci gospodarske javne infrastrukture in drugi subjekti, ki so dolžni posredovati podatke o gospodarski javni infrastrukturi v zbirni kataster GJI, morajo le te oziroma spremembe le teh posredovati GU v obliki elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture.

Reference:

 

  • Vpis baznih postaj za Mobitel d.d.
  • Vpis vodovoda in kanalizacije Kamnik…

Kontaktirajte nas

 

Pri naročilu storitve ali za informacije vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake:

 

 

Tako bomo najlažje ugotovili katere storitve so za vas potrebne in določili naslednje korake.